Niepoprawna pisownia

nie zdecydowani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezdecydowani

Poprawna pisownia