Poprawna pisownia

nie zdążyło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezdonżyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdąrzyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdąrzyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezdążyło

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zdonżyło

Niepoprawna pisownia