Poprawna pisownia

nie zaszedłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezaszedłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zaszłem

Niepoprawna pisownia