Poprawna pisownia

niegdyś

Poprawna pisownia, znaczenie tożsame z: dawniej, kiedyś.


Niepoprawna pisownia

niekdyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niegdyź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gdyś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gdyź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niegdyż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie gdyż

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawne w konstrukcji przeczącej: „nie, gdyż” (w sensie: nie, ponieważ).