Niepoprawna pisownia

nie zasadnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezasadnie

Poprawna pisownia