Niepoprawna pisownia

nie będonca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niebędąca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebędonca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie będąca

Niepoprawna pisownia