Niepoprawna pisownia

nie zasadniczo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezasadniczo

Poprawna pisownia