Niepoprawna pisownia

z ignorować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zignorować

Poprawna pisownia