Poprawna pisownia

nie zapisaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezapisaliśmy

Niepoprawna pisownia