Poprawna pisownia

nie zapisałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezapisałem

Niepoprawna pisownia