Niepoprawna pisownia

nie żadcy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierzadcy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie rzadcy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieżadcy

Niepoprawna pisownia