Niepoprawna pisownia

częstży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

częstszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

częstrzy

Niepoprawna pisownia