Niepoprawna pisownia

nie wystarczającego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewystarczającego

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wystarczajoncego

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewystarczajoncego

Niepoprawna pisownia