Niepoprawna pisownia

budapren

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

butapren

Poprawna pisownia, znaczenie: jeden z rodzajów mocnego kleju syntetycznego.