Poprawna pisownia

nie wyrobili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewyrobili

Niepoprawna pisownia