Niepoprawna pisownia

nie wyobrażalne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewyobrażalne

Poprawna pisownia