Poprawna pisownia

nie wyobraża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewyobraża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie wyobrarza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewyobrarza

Niepoprawna pisownia