Poprawna pisownia

nie wykorzystali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewykorzystali

Niepoprawna pisownia