Poprawna pisownia

duchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dóhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

duhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dóchy

Niepoprawna pisownia