Niepoprawna pisownia

nie właściwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewłaściwy

Poprawna pisownia