Niepoprawna pisownia

czforonożna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

czworonożna

Poprawna pisownia, znaczenie: mająca cztery nogi, czworonoga (najczęściej stosowane w odniesieniu do zwierząt).


Niepoprawna pisownia

czworo nożna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czworo-nożna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

czworonorzna

Niepoprawna pisownia