Poprawna pisownia

Aksel

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Axel

Niepoprawna pisownia