Poprawna pisownia

nie więksi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewięksi

Niepoprawna pisownia