Poprawna pisownia

nie wiedziałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wjedziałem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewjedziałem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niewiedziałem

Niepoprawna pisownia