Niepoprawna pisownia

nie widoma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewidoma

Poprawna pisownia, znaczenie: taka, która nie widzi z powodu utraty lub wady wzroku.