Niepoprawna pisownia

nie wart

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewart

Poprawna pisownia