Poprawna pisownia

nie uzyskały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuzyskały

Niepoprawna pisownia