Poprawna pisownia

nie uzyskali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuzyskali

Niepoprawna pisownia