Poprawna pisownia

nie uznano

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuznano

Niepoprawna pisownia