Niepoprawna pisownia

nie uważne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuważne

Poprawna pisownia