Niepoprawna pisownia

nie ugięty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieugięty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieugienty

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieugjęty

Niepoprawna pisownia