Niepoprawna pisownia

Amazoni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Amazonii

Poprawna pisownia, forma słowa „Amazonia” – region w Ameryce Południowej w dorzeczu Amazonki.


Niepoprawna pisownia

Amazonji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Amazonjii

Niepoprawna pisownia