Niepoprawna pisownia

nie tolerancje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietolerancje

Poprawna pisownia