Niepoprawna pisownia

nie tolerancja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietolerancja

Poprawna pisownia