Niepoprawna pisownia

nie taktem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nietaktem

Poprawna pisownia