Poprawna pisownia

nie taka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nietaka

Niepoprawna pisownia