Niepoprawna pisownia

nie stworzone

Niepoprawna pisownia, wyjątek: poprawnie jako zaprzeczenie.


Poprawna pisownia

niestworzone

Poprawna pisownia