Poprawna pisownia

nie starczyły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niestarczyły

Niepoprawna pisownia