Poprawna pisownia

wybiórczy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wybiurczy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wybjurczy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wybjórczy

Niepoprawna pisownia