Niepoprawna pisownia

nie spójność

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niespójność

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespujność

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niezpójność

Niepoprawna pisownia