Poprawna pisownia

nie spodobam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niespodobam

Niepoprawna pisownia