Niepoprawna pisownia

nie śmieszna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieśmieszna

Poprawna pisownia