Poprawna pisownia

nie słyszycie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesłyszycie

Niepoprawna pisownia