Niepoprawna pisownia

nie słuchaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie słuchasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niesłuchasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie suchasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie słuhasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie słucharz

Niepoprawna pisownia