Poprawna pisownia

nie sądzili

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sondzili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesondzili

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niesądzili

Niepoprawna pisownia