Niepoprawna pisownia

nie regularni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieregularni

Poprawna pisownia