Niepoprawna pisownia

nie realistyczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierealistyczni

Poprawna pisownia