Niepoprawna pisownia

nie realistyczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nierealistyczne

Poprawna pisownia