Niepoprawna pisownia

nie pszesadza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przesadza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niepszesadza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie pżesadza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepżesadza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieprzesadza

Niepoprawna pisownia