Niepoprawna pisownia

nie przygotowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieprzygotowanie

Poprawna pisownia